Ubytování v soukromí Marie Vaňáčková   
Hlavní strana
Ceník
Fotogalerie
Naše město
Kontakt a poloha
oficiánlní stránky města Slavkov u Brna

Zámek Slavkov u Brna

Monumentální barokní zámek je jedním z nejvýznamnějších a zároveň umělecky nejhodnotnějších zámků na Moravě.Objekt se třemi křídly, velkoryse řešeným čestným dvorem a půlkruhovými konírnami nahradil renesančně přestavěnou středověkou tvrz. Stavbu zahájil na sklonku 17. století Dominik Ondřej Kounic podle projektu italského architekta D. Martinelliho z Luccy. Práce trvaly více než půl století. Martinelli ovšem stačil pouze dostavět západní část v barokním stylu. Po roce 1732 v započatém díle pokračovali vídeňský architekt italského původu I. Valmaggini a V. Petruzzi. Zámek byl dokončen v roce 1752 a dalších patnáct let pak trvaly jeho výzdoby. V interiérech najdeme nástěnné malby J. Pichlera, fresky A. Lanzaniho a další soudobá umělecká díla.Sto patnáct komnat s bohatou uměleckou výzdobou představuje italské pojetí zámeckého životního stylu od raného baroka až po období klasicismu. Mezi nejkrásnější místnosti, které mohou návštěvníci slavkovského zámku spatřit, náleží sál Předků, Rubensův sál a kaple sv. Kříže. Unikátem je centrální oválný sál zvaný Historický - právě tady bylo po bitvě u Slavkově 6. prosince 1805 uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Přilehlý park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším zámeckým parkům na Moravě a zdobí jej bohatá sochařská výzdoba od významného italského sochaře Giovanni Giulianiho.


Panský dům

Panský dům, č. p. 89, je velmi hodnotnou renesanční stavbou.
Její jádro je gotické a dále pak byla upravována v klasicistním stylu.
I přesto zde můžeme nalézt řadu renesančních prvků, např. portály v přízemí i sklepech, ostění oken nebo mříž ve vjezdu.
Poprvé byl Panský dům zmiňován již v roce 1570, kdy patřil měšťanovi Faytle Šenknopovi a byl v něm pivovar.
V témže roce jej odkoupilo město.
Vrchnost získala pivovar v roce 1660 a povolila městu bezplatně ve dvou kotlích pálit a volně prodávat kořalku.
V Panském domě sídlilo také např. vojenské velitelství, notářství a až do dvacátých let našeho století kanceláře velkostatku.


Hrobka kouniců

Rodová hrobka Kouniců byla zbudována pod jižní částí kaple Arnoštem Kryštofem v roce 1795. V témže roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice, předtím dočasně umístěné v kryptě u zámecké zahrady, a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Dnes se v rodinné hrobce nachází sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.